خانه / والدین

والدین

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

خلاقیت کودکان و محیط خانوادگی

خلاقیت کودکان و محیط خانوادگی هر آنچه در اطراف ما وجود دارد توسط متفکران خلاق ابداع و کشف شده هست. وسایل زندگی مدرن، تلفن، ماشین، رایانه، اتومبیل، هواپیما… همگی کار خلاقان و نوآوران دانشمند بوده است. تفکر خلاق هنگامی رخ می‌دهد که فردی از روی قصد و هدف در کاری …

توضیحات بیشتر »

بازگشت به فرهنگ کودکی

نویسنده: محمدهادی محمدی این‌روزها «بازگشت به فرهنگ کودکی» بیش از گذشته از زبان سیاست‌گذاران، کارگزاران و اهل دانش و اندیشه شنیده می‌شود. تنها در یک مورد دکتر محسن رنانی، اقتصاددان، نرسیدن ایرانیان به توسعه همه‌جانبه و فراگیر را به دلیل نبود فرهنگ کودکی می‌داند و در این زمینه می‌گوید: اگر …

توضیحات بیشتر »

ارتباط قوی والدین با فرزندان

ارتبـاط بـا فرزند بـرای والدین یک امر ضروری اسـت. وقتی که رابطه ما قوی باشـد، شـیرین هـم خواهدبود و همانقـدر کـه بـه او اهمیـت می دهیـم همانقدر هم دریافـت می کنیم. ارتبـاط تنهـا دلیلـی اسـت که تمایـل کودک مـا را به پیـروی از قوانیـن ما بیشـتر مـی کند. بچـه هایی …

توضیحات بیشتر »

تربیت کودک مشکل گشا و مستقل

تربیت کودک مشکل گشا و مستقل    شاید پدر یا مادر بودن بزرگ ترین مسوولیت شما در زندگی باشد و تصور کنید برای اینکه مبادا فرزند شما دچار مشکلی شود باید همه درها را بست و پرده ها را کشید. اما این طرز فکر کاملا اشتباه است. این حمایت بیش …

توضیحات بیشتر »

روش های تدریس خلاق

خلاقیت به معنای خلق و آفرینش اندیشه ها، ایده ها، افکار نو و بدیع، متفاوت نگریستن به امور، عبور از مرز دانسته های محدود به حیطه نادانسته های نامحدود و کشف و ابداع راه حل های جدید برای حل یک مسأله است. خلاقیت، تشخیص و بیان مسأله و ارائه راه …

توضیحات بیشتر »

جملاتی حیاتی برای تربیت بهتر فرزندتان

جملاتی حیاتی برای تربیت بهتر فرزندتان گاهی به اشتباه کودکان را بزرگسال می پندارید و با آنها با گوشه و کنایه سخن می گویید گاهی به اشتباه کودکان را بزرگسال می پندارید و با آنها با گوشه و کنایه سخن می گویید، فکر می کنید آنها استعاره را خوب می …

توضیحات بیشتر »

گوش کنید و همدردی نشان دهید

ارتبـاط بـا گـوش کـردن شـروع مـی شـود. وقتی که لازم اسـت زبانـت را گاز بگیـر، بـه جایش بگـو، وای! واقعـا… می فهمـم!… چطور بـود؟… بیشـتر درباره اش بهـم بگو… عـادت دیـدن چیزهـا از چشـم انـداز فرزندتـان بـه او اطمینـان مـی دهـد که شـما با احتـرام برخـورد کرده ایـد و دنبـال …

توضیحات بیشتر »

خلاق بودن را یاد دهیم

كودكان امروز لازم است بزرگسالانی خلاق و مبتكر باشند؛ زیرا جهان به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است و آنان نیاز دارند برای رویارویی با مشكلات و فائق‌آمدن بر آنها خلاقانه فكر و عمل كردن را بیاموزند. خلاقیت، ابتكار و نوآوری مرحله‌ای از رشد عقلی است كه می‌تواند منجر …

توضیحات بیشتر »

چگونه کودکان را به مطالعه علاقه مند کنیم؟ (1)

homework helper onlineتحقیقات نشان داده بیشتر کسانی که به کتاب و کتابخوانی علاقه دارند والدینی داشته اند که در دوران کودکی لحظات شیرین و گرمی را هنگام خواندن داستان ها برای آنها ساخته و پرداخته اند. اگر دوست دارید فرزند شما نیز کتابخوان بار بیاید باید کاری کنید تا مطالعه …

توضیحات بیشتر »

چگونه کودکان را به مطالعه علاقه مند کنیم؟ (2)

8. حین خواندن از تنوع استفاده کنید. متناسب با داستان، تن صدای خود را بالا و پایین ببرید و با دستان، تن صدای خود را بالا و پایین ببرید و با دستان و اعضای صورتتان اشارات گوناگونی داشته باشید. همه اینها به جذاب تر کردن داستان برای شما و فرزندتان …

توضیحات بیشتر »